Kho lạnh bảo quản Vác xin tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông

Lắp đặt kho lạnh bảo quản vác xin . NHiệt độ duy trì từ 3 đến 7 độ C. Độ ẩm 60%

Đang cập nhật